Proiect ROSE - Liceul Energetic Craiova

PROIECTUL PRIVIND ÎNVATAMANTUL SECUNDAR. ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT. ROSE

 Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Energetic, Craiova, Dolj

Titlul subproiectului: R.O.S.E.- REUSITA.ORIENTARE.SUCCES.EDUCATIE

Acord de grant nr.372/SGL/RII din data 01.10.2018

 

 

        Implemnetat in scoala noastra in perioada 2018-2023, ROSE este un proiect care isi propune sa contribuie la reducerea abandonului în învatamantul secundar si tertiar si la cresterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

      Prin  consultare cu factorii interesati si partnerii nostri la nivelul comunitatii locale (elevi, parinti, reprezentanti ONG, reprezentanti CJRAE Dolj, DGASPC Dolj, Centrul de Evaluare, Prevenire si Consiliere Antidrog Dolj, Agentia Nationala Împotriva Traficului de Persoane), au fost identificate urmatoarele directii de actiune, care sa corespunda intampinarii nevoilor educationale identificate in scoala noastra si care pot fi adresate prin proiectul ROSE: adaptarea curriculei la specificul liceului, implicarea activa si integrata a familiei si scolii în procesul educativ al elevului, organizarea de activitati de informare si constientizare privind gestionarea pozitiva a relatiilor cu egalii, organizarea de activitati culturale propuse de scoala (teatru, cluburi de dezbateri si argumentare, etc.), organizarea de vizite în diverse institutii publice/ private ca element de orientare în cariera, motivarea pentru participarea la orele de pregătire suplimentara, organizarea activităților de consiliere profesionala si socio-emotionala, realizarea unui plan remedial care sa motiveze elevii sa participe la activitatile desfasurate de scoala, implicarea elevilor si parintilor în proiecte comune, inclusiv activitati de consiliere.

        1. Dezvoltarea unui pachet de activitati remediale atractive menite sa dezvolte  competentele cognitive si noncognitive necesare obtinerii performantei scolare si sa duca la cresterea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat.

    Beneficii: cresterea performantelor scolare si îmbunatatirea frecventei, cresterea succesului scolar al elevului; reorganizarea programului scolar, corelarea orarului cu frecvența mijloacelor de transport, echilibrarea programului scolar, asigurarea unui pachet cu hrana elevilor care raman la activitati suplimentare; cresterea atractivitatii orelor de curs prin integrarea unor noi metode didactice, stimularea interesului pentru dezvoltarea cunoatintelor si abilitatilor necesare promovarii examenului de bacalaureat si continuării studiilor; activarea Consiliului profesorilor clasei în vederea analizei progresului scolar al elevilor si adoptarea masurilor remediale.

            2. Desfasurarea unui program de dezvoltare personala și profesionala, în vederea îmbunatatirii perceptiei de sine, cresterii motivatiei intrinseci,  dezvoltarii capacitatii de adaptare la mediul scolar, orientarii scolare si profesionale.

      Beneficii: corelarea aspirațiilor elevilor cu ofertele educaționale ale scolii si cu cererea pietei muncii;cresterea gradului de autocunoastere în vederea orientarii în cariera prin utilizarea de teste psihologice etalonate pe populatia Romaniei,  planificarea timpurie a carierei si în insertia cu sanse crescute pe piata muncii; constientizarea necesitstii dezvoltarii unui ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, abilitati, deprinderi si aptitudini necesare integrarii cu succes pe piata muncii; dezvoltarea parteneriatelor cu ONG, mediul de afaceri, APL în vederea facilitarii accesului elevului la diverse oportunitati de dezvoltare personala si profesionala; dezvoltarea capacitatii elevilor, profesorilor și parinților de a lucra în echipa; dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevului; cresterea atractivitatii serviciilor educationale oferite de scoala. 

 

Shopping Basket